II  JOKO CHONDHO JHULELAL,   TENJO THINDHO BEDO PAAR  II

Committee Members

President :
Mr. Vasantkumar N Manek

Trustee(s) :
Mr. Manubhai D Kothari
Mr. Pratap Vasaniji Thakkar
Mr. Navinbhai R Kothari

Vice President :
Mr. Pankaj J Chothani

Secretaries :
Mr. Nitin G Thakkar(Pandhi)
Mr. Dinesh Keshavji Thakkar
Mr. Jesal Manubhai Kothari

Treasurer :
Mr. Laxmidas K Thakkar
Mr. Jayanti P Pawani

Member(s) :
Mr. Rajendra J Thakkar
Mr. Haresh R Majethia
Mr. Chandresh J Majethia
Mrs. Devyani R Thakkar
Mr. Lalji Sir Katira Thakkar
Mr. Kishore Devji Ganatra
Mr. Pankaj S Thakkar
Mr. Harshad T. Thakker
Mr. Bharat J Thakkar
Mr. Jitendra K. Raikundalia
Mr. Vishal J Majethia
Mr. Bipin Shivdas Sache
Mr. Jayesh S. Kotak
Mr. Dinesh N Punjani
Mr. Pravin Kanji Tanna
Dr. Prakash Devji Adva
Mr. Jitendra C Panditpotra
Mr. Mukesh B Thakkar
Mr. Rajendra Gopalji Thakkar
Mrs. Nidhiben Nitin Jobariputra
Mr. VinodBhai V. Chothani
Mr. Nishant Rajendra Kariya
Mr. Subhash V Bhinde